* اخبار

مدیر کل BIS: بانک‌های مرکزی اعتماد ایجاد می‌کنند، نه فناوری‌های بزرگ یا
“دفترهای ناشناس”
19 ژانویه 2022
توسط کریل برایانوف
به گفته رئیس موسسه بین المللی متعلق به مرکزی
بانک ها، این بانک های مرکزی هستند که بهترین موقعیت را برای شکل دادن به آینده دارند
از پول
2070
* اخبار
به گفته سازندگان South Park، آینده بیت کوین است
25 نوامبر 2021

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .