* اخبار

اریک: موسسات از بیت کوین در برابر نفوذ دولت محافظت خواهند کرد
Voorhees
07 دسامبر 2020
توسط سام بورگی
بیت کوین داران باید پذیرش نهادی را بپذیرند زیرا همه را نگه می دارد
اریک وورهیس می گوید صادقانه.
8920
* اخبار
هر مدیر دارایی باید بیت کوین را درک کند – Erik Voorhees
04 دسامبر 2020
توسط جاشوا مپرسون

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .