انتظار می رود این رقم تا پایان سال 2022 به 73 درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات Accenture.
3011
* اخبار
سنگاپور برای کشف توکن سازی دارایی های دیجیتال در زنجیره های عمومی
31 مه 2022
توسط آرنولد کریمی
پروژه MAS برنامه های DeFi را در بودجه عمده فروشی بررسی می کند
با ایجاد یک استخر نقدینگی از اوراق قرضه توکن شده و
سپرده ها
2226
* اخبار بازار

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .