این دانشگاه امیدوار است که این اقدام باعث افزایش بودجه برای مقیاس بزرگ شود

ابتکارات حفاظت و مرمت
8335
* کارشناس
NFTهای پایدار خیریه برای 17 SDG سازمان ملل
25 سپتامبر 2021
توسط سلوا اوزلی
بهبود سبز پس از COVID-10 مطابق با سازمان ملل متحد
17 هدف توسعه پایدار با بلاک چین و NFT امکان پذیر است.
6461
بارگذاری مقالات بیشتر
انتخاب سردبیر

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .