این شرکت پیش بینی می کند تا سال 2024 می تواند سالانه 25000 بیت کوین استخراج کند.

8675
* اخبار
این شرکت فناوری سنگاپور می‌گوید 90 درصد گرمای زباله را بازیافت می‌کند
استخراج بیت کوین
22 نوامبر 2021
توسط Zhiyuan Sun
اپراتور استخراج بیت کوین سبز نیز در مسیر قرار دارد تا در لیست قرار گیرد
تبادل NASDAQ از طریق ادغام SPAC.
10201
* اخبار
دانشگاه کمبریج برای راه اندازی اعتبار کربن غیرمتمرکز

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .