توسط آریجیت سرکار

استقرار قراردادهای Uniswap v3 با 20 دلار پشتیبانی می شود
میلیون دلار برای کمپین استخراج نقدینگی بلندمدت و به طور کلی
پذیرش Uniswap در Polygon.
20118
* اخبار
پل سیناپس از هک 8 میلیون دلاری جلوگیری می کند
9 نوامبر 2021
توسط کایرا رایت
اعتبار سنجی شبکه قادر به شناسایی فعالیت غیرمعمول در
متاپول های AMM پلتفرم و جلوگیری از تراکنش های تقلبی.
4284

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .