درب پشتی انبار و برای دریافت وام جدید به مکان دیگری آورده شده است؟

8204
* بنیانگذار Coinbase: اتریوم به راه حل های مقیاس بندی خارج از زنجیره نیاز دارد
مقیاس
30 ژوئن 2017
توسط جوزف یانگ
فرد ارسام، تاجر سابق گلدمن ساکس و یکی از بنیانگذاران بیلیون
استارتاپ دلاری بیت کوین Coinbase، چندین مسئله مقیاس بندی را مطرح کرد
اتریوم.
30962
* فرد ارسام کوین بیس را ترک می کند، به ایده های جدید کسب و کار کریپتو اشاره می کند
25 ژانویه 2017

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .