زیرساخت های غذایی امروز نیز. استارت آپ های مواد غذایی جوان نیز می توانند

برای جمع آوری ارزهای دیجیتال را در ساختار کسب و کار خود پیاده سازی کنند
تامین مالی از طریق ICO یا خرید مبتنی بر قرارداد هوشمند
روند.
* مصاحبه
کسب و کار استاندارد بیت کوین: سود، مردم و اشتیاق به خیر
غذا
07 ژوئن 2022
توسط جوزف هال
در اینجا نحوه متقاعد کردن یکی از بنیانگذاران یک رستوران خاورمیانه است
همکارانش امتیاز خود را به استاندارد بیت کوین ارتقا دهند.
1751

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .