صرافی بیت استمپ مدیر اجرایی سابق بارکلیز را به عنوان مدیر ارشد اجرایی جدید استخدام می کند

08 آوریل 2021
توسط ترنر رایت
سامیر دوبی یک کهنه سرباز 10 ساله بارکلیز و رئیس سابق است
عملیات برای N26.
4331
* اخبار
FCA برنامه 5 ماده ای مفصلی را برای تبدیل بریتانیا به یک نیروگاه فین تک منتشر می کند
26 فوریه 2021
توسط گرگ تامسون
یک گزارش 108 صفحه ای نحوه حفظ وضعیت بریتانیا را توضیح می دهد
به عنوان یکی از مراکز جهانی برای نوآوری و تجارت فین تک.

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .