متاورس چالش قابلیت همکاری دارایی های دیجیتال را مطرح می کند

استروئیدها
20 آوریل 2022
توسط آریل شاپیرا
متاورزهای بسیار، قابلیت همکاری بسیار کم: جداسازی
متاواژه های مختلف از یکدیگر ممکن است چالش اصلی باشد
برای به دست آوردن پذیرش انبوه غلبه کنید.
4038
* اخبار
GitHub حساب های توسعه دهندگان روسی مرتبط با تحریم ها را به حالت تعلیق در می آورد
شرکت ها
18 آوریل 2022

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .