نمایندگان ENS DAO دیدگاهی در مورد حکومت DAO و غیرمتمرکز ارائه می دهند

هویت
30 نوامبر 2021
توسط اورنلا هرناندز
مدیر عامل AlphaWallet و یکی از بنیانگذاران Spruce در مورد نقش خود به عنوان صحبت می کنند
مشارکت کنندگان در سرویس نام اتریوم پس از پروژه
ایردراپ اخیر
5509
* اخبار
کن گریفین می گوید بیت کوین با ارز مبتنی بر اتریوم جایگزین خواهد شد
12 نوامبر 2021
توسط کایرا رایت

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .