و کره جنوبی یک رئیس جمهور طرفدار کریپتو پیدا می کند.

3151
* اخبار
بیت کوین به تلاش ما برای خلع ید یک رئیس 20+ ساله کمک می کند: آریکا رودز در
روز بیت کوین
20 فوریه 2022
توسط آریجیت سرکار
رودز دشواری برای نامزدهای پایه را برجسته کرد
خود را برای رقابت با اعضای تثبیت شده کنگره ایالات متحده.
7570
* اخبار
کریپتو در رای گیری: اریک آدامز برنده رقابت شهرداری نیویورک شد

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .