* پژوهش

* ویدئو
* بازارهای حرفه ای
* فروشگاه
اخبار فناوری سبز
* تحلیل و بررسی
سبز شویم یا بمیریم؟ هدف ماینرهای بیت کوین بی طرفی کربن با استخراج است
نزدیک مراکز داده
10 مه 2022
توسط راشل ولفسون
شرکت های استخراج بیت کوین باید بی طرفی کربن را به عنوان جدید بودن ثابت کنند
مقررات وارد عمل می شوند، اما آیا جبران کربن کافی است؟

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .