02 آوریل 2015

توسط Daniel O. Nyairo
Shaun Bridges، مامور مخفی متهم به اخاذی بیت کوین در طول
تحقیقات جاده ابریشم نیز مشکوک به هدف قرار دادن بیت کوین است
“برای منافع شخصی” خرید کنید.
576
* فروشگاه بیت کوین دارایی اضافی در Outlet سکه می گیرد. مصاحبه
با مدیرعامل، چارلز آلن
27 مارس 2015
توسط Daniel O. Nyairo
در روز پنجشنبه، 26 مارس 2014، فروشگاه بیت کوین اعلام کرد که این کار را انجام داده است
2٪ مالکیت اضافی در Coin Outlet به دست آورد و کاهش داد

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .