03 فوریه 2016

توسط نیر ورشنی
کوین تلگراف یک نظرسنجی از کارشناسان انجام می دهد که آیا BTM ها باید ارائه دهند یا خیر
آلت کوین به بیت کوین
1597
* Robocoin سازنده BTM خاموش می شود. آیا تجارت BTM سودآور نیست؟
دیگر؟
18 ژانویه 2016
توسط نیر ورشنی
آیا شرکت های BTM همه به دلیل خودپرداز بیت کوین تعطیل می شوند؟
کسب و کار بی سود شده است؟
1089

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .