* 1.74 دلار

* 7.11 دلار
* 8.00 دلار
* 45.02 دلار
* 76.75 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.93 دلار
ایکس
* -2.81٪
* -9.78٪
* -6.97٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .