* 1.77 دلار

* 7.16 دلار
* 8.03 دلار
* 45.30 دلار
* 77.19 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.60٪
* -9.64٪
* -6.61٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .