* 1.79 دلار

* 7.15 دلار
* 8.06 دلار
* 45.42 دلار
* 77.51 دلار
* 1.20 دلار
* 2.28 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.58٪
* -9.69٪
* -6.55٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .