* 1.80 دلار

* 7.18 دلار
* 8.09 دلار
* 45.49 دلار
* 77.83 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.96 دلار
ایکس
* -2.37٪
* -9.52٪
* -6.39٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .