-1.93٪

-9.19٪
-7.09٪
-4.76٪
-5.15٪
آخرین اخبار درباره دونالد ترامپ | کوین تلگراف
$
* 28385 دلار
* 1527 دلار
* 269 دلار
* 34 دلار
* 0.36 دلار

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .