26 سپتامبر 2016

توسط Shivdeep Dhaliwal
یک پروژه هویت هوشمند مبتنی بر بلاک چین با سازگاری جهانی توسط
Deloitte این پتانسیل را دارد که بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر بگذارد.
1472
* با واقعی شدن هویت بلاک چین، سال 2017 شاهد انفجاری از
سودآوری بلاک چین
10 سپتامبر 2016
توسط آیکه آرو
هویت بلاک چین در حال حاضر در بخش های مختلف داده استفاده می شود
مدیریت و توسعه فناوری برخی از کارشناسان این را دیر می بینند
2016/2017 سال انفجار برای بلاک چین واقعی خواهد بود.

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .