26 فوریه 2016

توسط نیر ورشنی
Wirex Limited از انتشار Wirex خبر داد. برنامه جدید خواهد بود
ادغام تمام ویژگی های E-Coin، کارت مجازی بیت کوین،
ضمن اضافه کردن ویژگی های بیشتر
958
* بنیانگذاران E-Coin درباره کارت های نقدی بیت کوین و رشد 50 درصدی ماهانه کاربر صحبت می کنند
22 اوت 2015
توسط کانی کرنی
Cointelegraph با پاول ماتویف و دیمیتری بنیانگذاران E-coin صحبت کرد
لازاریچف در مورد رقابت در بازار کارت نقدی بیت کوین،
اهمیت امنیت چند علامتی و سرمایه گذاری جمعی با

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .