29 مارس 2022

نوشته درک اندرسن
بودجه پیشنهادی 365 میلیون دلاری آژانس در سال مالی 2023 شامل موارد قابل توجهی است
تخصیص برای CPAها و افشاگران.
1855
* پیگیری
در انتظار دستور اجرایی: چگونه کاربران و متخصصان مالی
ممکن است از آن بهره مند شود
29 مارس 2022
نوشته درک اندرسن
ثمرات مدیریت اجرایی پرزیدنت بایدن تا ماه ها محقق نخواهد شد
از هم اکنون، اما نیاز به تغییر مقررات بسیار گسترده است.

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .