31 ژانویه 2022

توسط کایرا رایت
پلتفرم eZTracker Zuellig Pharma از بلاک چین SAP استفاده می کند
واکسیناسیون COVID-19 را ردیابی و تأیید کنید.
2554
* اخبار
بلاک چین با ردیابی فعالیت روبرو می شود: پروژه به عادات سالم پاداش می دهد
نشانه ها
21 ژانویه 2022
توسط ازرا رگوئرا
متخصصان پزشکی روش هایی را برای ردیابی و ذخیره شخصی ایجاد کرده اند
داده های سلامت به صورت ایمن در بلاک چین

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .