4738

* نظر
آینده اینترنت: درون رقابت برای زیرساخت Web3
17 آوریل 2022
توسط گریگوری گوپمن
رقابت زیرساخت Web3 با رقابت ارائه دهندگان بیشتر با آن داغ می شود
یکدیگر، که نشان دهنده عدم تمرکز سالم وب3 است
زیست بوم.
10157
* اخبار
Google Cloud با راه اندازی دارایی های دیجیتال، تلاش های بلاک چین را افزایش می دهد
تیم

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .