-5.52٪

-6.08٪
اخبار ICO توسط Cointelegraph
$
* 28249 دلار
* 1517 دلار
* 266 دلار
* 34 دلار
* 0.36 دلار
* 156 دلار
* 161.5 دلار
* 49 دلار

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .