5608

* اخبار
صلح سبز، یکی از بنیانگذاران ریپل کمپین برای تغییر کد بیت کوین
29 مارس 2022
توسط جسی کوگلان
کریس لارسن، یکی از بنیانگذاران ریپل نیز به این تماس پیوست و گفت
اکنون که مدل اتریوم در نظر گرفته شده است، بیت کوین «فرات» است
تغییر دادن.
8662
* اخبار
آیا ما در مورد اثرات زیست محیطی استخراج بیت کوین اشتباه می کنیم؟ لجن
کریستین سپچار مدیر اجرایی استخر توضیح می دهد

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .