6580

* اخبار
کاربران Grubhub می توانند برای تحویل غذا به عنوان بخشی از Lolli پاداش BTC دریافت کنند
شراکت
01 دسامبر 2021
توسط ترنر رایت
«تحویل غذا برای خیلی ها یک مراسم است و پاداش بیت کوین بیت کوین را می سازد
الکس ادلمن، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل لولی، گفت: بخشی از این آیین.
5933
* اخبار
گروه رستوران لندری برنامه وفاداری بیت کوین را معرفی می کند
10 نوامبر 2021

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .