* 7.12 دلار

* 8.02 دلار
* 45.14 دلار
* 77.03 دلار
* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.80٪
* -9.93٪
* -6.82٪
* -10.07٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .