* 7.13 دلار

* 8.03 دلار
* 45.24 دلار
* 77.08 دلار
* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.80٪
* -9.91٪
* -6.73٪
* -10.05٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .