* 7.17 دلار

* 8.05 دلار
* 45.42 دلار
* 77.30 دلار
* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.51٪
* -9.53٪
* -6.61٪
* -9.62٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .