* 7.18 دلار

* 8.10 دلار
* 45.51 دلار
* 77.83 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.26٪
* -9.35٪
* -6.20٪
* -9.56٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .