* 7.20 دلار

* 8.11 دلار
* 45.71 دلار
* 77.87 دلار
* 1.21 دلار
* 2.30 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.12٪
* -9.35٪
* -5.94٪
* -9.13٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .