* 76.97 دلار

* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -3.04٪
* -10.08٪
* -6.88٪
* -10.34٪
* -5.89٪
* -8.16٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .