* 77.14 دلار

* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -3.05٪
* -10.15٪
* -6.98٪
* -10.29٪
* -5.73٪
* -8.30٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .