* 77.16 دلار

* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.62٪
* -9.67٪
* -6.72٪
* -9.75٪
* -5.54٪
* -7.65٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .