* 77.18 دلار

* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.64٪
* -9.63٪
* -6.00٪
* -9.80٪
* -5.62٪
* -7.71٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .