* 77.36 دلار

* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.46٪
* -9.51٪
* -6.50٪
* -9.64٪
* -5.54٪
* -7.53٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .