* 77.88 دلار

* 1.21 دلار
* 2.30 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.11٪
* -9.18٪
* -5.88٪
* -9.24٪
* -5.04٪
* -7.29٪
* انگلیسی

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .