* 8.02 دلار

* 45.15 دلار
* 77.04 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.93 دلار
ایکس
* -2.65٪
* -9.78٪
* -6.88٪
* -9.99٪
* -5.65٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .