* 8.03 دلار

* 45.23 دلار
* 77.14 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.66٪
* -9.76٪
* -6.72٪
* -9.86٪
* -5.57٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .