* 8.10 دلار

* 45.66 دلار
* 77.90 دلار
* 1.20 دلار
* 2.30 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.17٪
* -9.47٪
* -6.02٪
* -9.37٪
* -5.10٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .