* 8.11 دلار

* 45.65 دلار
* 77.97 دلار
* 1.21 دلار
* 2.30 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.14٪
* -9.36٪
* -5.92٪
* -9.21٪
* -5.04٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .