* 8.11 دلار

* 45.62 دلار
* 77.89 دلار
* 1.20 دلار
* 2.30 دلار
* 3.97 دلار
ایکس
* -2.19٪
* -9.18٪
* -6.06٪
* -9.35٪
* -5.07٪

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .