* Gok!llo: Kickstarter & Indiegogo دیگر برای مدرن مناسب نیست

تامین مالی جمعی
31 اوت 2015
توسط آلن اسکات
Kickstarter و Indiegogo برای سرمایه گذاری جمعی مدرن مناسب نیستند
به گفته Ram Budime، مدیر توسعه تجارت Gok!llo، a
پلتفرم جدید تامین مالی جمعی مبتنی بر بیت کوین.
917
* دختران افغان اکنون می توانند در اقتصاد جهانی شرکت کنند
بیت کوین & کد یادگیری
19 ژوئن 2015
توسط Matchpool

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .