o با FUD مبارزه کنید

* پژوهش
* ویدئو
* بازارهای حرفه ای
* فروشگاه
اخبار جورج لمبرت
* با قانونگذاران نیوهمپشایر که برای پذیرش بیت کوین تلاش می کنند ملاقات کنید
27 ژانویه 2016
توسط Joel Valenzuela
مصاحبه با چهار قانونگذار ایالت نیوهمپشایر در پشت یک فشار برای
قانون حمایت از بیت کوین
1498

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .