o با FUD مبارزه کنید

* پژوهش
* ویدئو
* بازارهای حرفه ای
* فروشگاه
Bitify News
* چگونه از Bitify، یک بازار بیت کوین نظیر به نظیر سفارش دادیم
23 مارس 2017
توسط اندرو مارشال
کوین تلگراف Bitify، یک بازار غیرمتمرکز همتا به همتا را بررسی می کند
با ویژگی escrow داخلی و پرداخت بیت کوین و لایت کوین
گزینه ها.

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .