o تامین مالی 101

o مقررات 101
o با FUD مبارزه کنید
* پژوهش
* ویدئو
* بازارهای حرفه ای
* فروشگاه
اخبار DRM
* مدیریت حق چاپ: اگر اینستاگرام از بلاک چین استفاده می کرد چه می شد؟
25 ژانویه 2016
توسط آملیا توماسیکیو
بلاک چین امکان مدیریت حقوق دیجیتال ارزشمند (DRM) و

کلام آخر

این مطلب را به شتراک بگذارید . جهت برای خرید بیت کوین و اطلاع از قیمت بیت کوین روی عبارت آن ها کلیک کنید تا به سایت مربوطه هدایت شوید . اکس نیون معتبر ترین صرافی آنلاین. .