* بازارهای حرفه ای

* فروشگاه
اخبار سرمایه اجتماعی
* بازار غیرمتمرکز سرمایه اجتماعی با هدف طولانی ترین فروش شلوغ است
همیشه
07 ژوئن 2016
توسط اندرو مارشال
Sirus Knight در سرمایه اجتماعی، یک صندوق VC و تجارت غیرمتمرکز
بازار ایده مشابه DAO. در 20 ژوئن، یک را راه اندازی می کند
کمپین فروش جمعی
576
* سرمایه اجتماعی در نگرانی های امنیتی فراتر از DAO می رود

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .