کوین تلگراف با کایل کمپر، بیت‌کوین‌کننده کانادایی درباره شبکه اجتماعی صحبت می‌کند

کیف پول، یک سازمان غیرانتفاعی که امیدوار است تمام جنبه های فیزیکی را دیجیتالی کند
کیف پول، پول، خدمات و هویت.
1136
* “کیف پول اجتماعی” غیرانتفاعی امیدوار است که کیف پول را دیجیتالی کند، بدون کارمزد
به اتهام
9 آوریل 2016
توسط چارلی مک کمبی
کوین تلگراف با کایل کمپر، بیت‌کوین‌کننده کانادایی درباره شبکه اجتماعی صحبت می‌کند
کیف پول، یک سازمان غیرانتفاعی که امیدوار است تمام جنبه های فیزیکی را دیجیتالی کند
کیف پول، پول، خدمات و هویت.
1269

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .